Szkolenia BHP

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia BHP
Celem szkolenia z zakresu BHP jest zaznajomienie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi na ich stanowiskach pracy.
Prowadzimy szkolenia:

  • wstępne BHP
  • okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • okresowe BHP dla pracowników biurowych
  • okresowe BHP dla pracowników robotniczych
  • z zakresu metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego

Samokszatłcenie kierowane

Szkolenie prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, umożliwia zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez samodzielne zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Taka forma szkolenia umożliwia uczestnikom dokształcania się w czasie, który jest dla nich najdogodniejszy, a także dostosowanie intensywności, tempa i poziomu szkolenia do własnych potrzeb i możliwości.

Szkolenia w formie korespondencyjnej oferujemy dla:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracodawców administracyjno-biurowych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzania działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Szkolenia prowadzimy:

usługi bhp żory
U klienta
usługi bhp pszczyna
W biurze
szkolenia bhp pszczyna
Wyjazdowe