Oferta

Wykonujemy wszystkie obowiązki z zakresu bhp, które na Pracodawcę nakłada Kodeks Pracy. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw, projektów budowlanych, oferując między innymi:
 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Koordynacja BHP inwestycji budowlanych,
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego,
 • Współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ
 • Opracowanie gospodarki odzieżowej
 • Okresowe przeglądy i audyty BHP,
 • Opracowanie instrukcji oraz planów ewakuacji,
 • Pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych,
 • Reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych,
 • Prowadzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, badań lekarskich),
 • Doradztwo w zakresie BHP.

Powyższe czynności wykonujemy jako pojedyncze zlecenia lub poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.).
Proponujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu BHP oraz P.POŻ. – umowy stałe już od 100 zł netto/m-c.

Koordynacja BHP inwestycji budowlanych

Odrębną usługą w której się specjalizujemy jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas inwestycji budowlanych. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemy wymagane prawem dokumenty (plan BIOZ, IBWR, procedury, instrukcje). Obejmujemy teren budowy kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP.

Usługi PPOŻ

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie PPOŻ:
 • szkolenia w zakresie ppoż.,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowania instrukcji ppoż.

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.